Privacystatement

Het gehanteerde privacyreglement is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), Privacy en de Wet AVG 2018. Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in.