Privacystatement

Het gehanteerde privacyreglement is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), Privacy en de Wet AVG 2018. Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in.

 

 

Gelet op mijn beroepsgeheim mogen rapportages door mij alleen gebruikt worden in het kader van de gezondheidszorg. Om die reden verstrek ik  geen informatie over cliënten die bij mij in behandeling zijn (geweest) bijv. voor het inschatten van gezondheidsrisico’s in verband met het afsluiten van een verzekering, met betrekking tot belastbaarheid in geval van werkhervatting of in het kader van juridische kwesties.